Jana Lavanya

Jana je ženou, která oblast sebepoznávání řadí do praktického rámce svého života. Zpočátku jí věci, které dnes nazývá přirozenými velice fascinovaly, ale později začala vnímat jejich řád a některé zákonitosti a začínala chápat, že jde o dary či talenty, kterými člověk může disponovat, když se s nimi znovu spojí. Proto ani práce s fenomenologickou psychologií jí není cizí přesto, že se nedá vědecky uchopit, ale na praktické rovině je její vliv velice hmatatelný.

  • Už jako porodní asistentka cítila obrovskou úctu k zázraku zrození, k zázraku zrození nového života. U této práce mohla být jen po krátký čas 3 let a aby se pak mohla věnovat rodině a svým dvěma synům, začala zprvu pracovat doma jako účetní, později ve firmách jako vedoucí finanční účtárny a zde jí oslovil svět analýzy dat a přivedl ji k implementacím účetních a billingových (fakturačních) softwarů.
  • Díky tomu mohla pracovat i jako BPO (business proces outsourcing) manažer v rámci řízení služeb a outsoursingu a byla součástí při budování světového servisního centra (Service Desk) z hlediska podpory a outsourcingu billingových a CRM procesů u zákazníků Čech, střední a východní Evropy, Asie i afrických zemí.
  • Zastávala zde pozici team lídra první a druhé úrovně podpory koncovým uživatelům při využití nástrojů Servis Desku.
  • Má také roční zkušenost jako projektový manažer v ČEZu s projekty týkající se fakturace, účetnictví a dohledových systémů.
  • Dnes je konzultantkou specializovanou na účetní procesy v ERP systému Vario, kde provádí předimplementační analýzy se zákazníky, samotné účetní implementace, zaškolení do systému i podpůrné konzultace k jeho ovládání v rámci účetních operací.

Po celou svou profesní kariéru však neopustila onu sebepoznávací linku, kdy zprvu začínala pracovat s energiemi jako reiky, energetickým čtením pole člověka i zvířat i s rodinnými konstelacemi, kdy absolvovala výcvik u Bhagata Johanna Zeilhofera. Později prošla čtyřletou školou výcviku v párech (sebepoznání v páru) pod vedením světové lektorky Mahasatvaa Ma Ananda Sarity a u stejné lektorky absolvovala i dvouletý výcvik ve vedení a lektorování ženských seminářů zaměřených na ženské otázky (ženská sexualita a její zranění, ženství v moderním světě, místo ženy v partnerství apod.)

S nástupem covidu přišlo uvědomění, že je nutné pracovat nejen se ženami, ale s každým, kdo cítí, že je potřeba provést ve svém životě takové změny, aby se každý sám za sebe mohl cítit lépe jak ve svém těle, tak i posílit své vnitřní prožívání a poznání sebe sama. Začala se tedy věnovat sebepoznávacím metodám jakými jsou Human design a Proces životních integrací LIP (Lebens integration prozess). Právě ony jsou nyní hlavními  pilíři práce sama na sobě, ale i práce s klienty.

Jana předává jen to, co sama ve svém životě běžně využívá. 

Volný čas velice ráda tráví v přírodě ať už turistikou, lezením po ferratových cestách, sjížděním řek nejen v České republice, ale i tancem a divadlem.

Je matkou dvou dospělých synů, tchyní a pyšnou babičkou své vnučce Terezce a vnukovi Toníkovi.

 

 

Líbí se mi nechat věci, aby se děly. Aby se život děl. Protože, z mé zkušenosti, jen tak se můžeme otevřít tomu staronovému uvnitř nás – Sami sobě.

 

vzdělání a certifikace

Víceleté výcviky a získané certifikace

Proces životních integrací – LIP, Human design, Rodinné konstelace a pohyby duše, NLP Koučink, Ženské výcviky, Tantrická mapa – čakrové učení

Soul mate tantra training – 4 letý párový výcvik se světoznámou tantrickou učitelkou, mystičkou a přímou žačkou Osha, Mahasatvaa Ananda Saritou

roční lektorský výcvik “Empowered women” pod vedením Mahasatvaa Ananda Sarity (2018 – 2019)

Osho Energie Counseling Training – 3 letý výcvik pro individuální práci s čakrovým systémem – Ma Prem Sugandho, žijící v Izraeli, přímá žačka mistra Osha

Energie reading – 2letý výcvik – čtení energetického systému (čaker) –  Ma Prem Sugandho

Hypnosystemic Coaching – 1 rok – základem NLP dle Miltona Eriksona – Bhagat Johann Zeilhofer

Rodinné konstelace a pohyby duše –  2 roky – Bhagat Johann Zeilhofer

Profesionální výcviky v Human designu – 2021 – 2023

aktuálně absolvuji Proces životních integrací LIP – dvouletý výcvik

 

Další absolvované výcviky a semináře

Nové kódy partnerství – Karaimi a Michael Rice

Cyklus seminářů Esence – Bhagat Zeilhofer

Umění zemřít –  Bhagat Zeilhofer

Bardo – mezi životem a smrtí – Ma Prem Sugandho

Primární terapie – Ma Prem Sugandho

Transformace traumatu – Bhagat Zeilhofer

Love making – (víkend pro páry) – John Hawken

Regresní a hlubinná terapie – Kateřina Pokorná

Tanec 5ti rytmů a Open floor – již 10 let – Raduca, Saryo van Lakerverd, Mati a další

a jiné…..

Zpětná vazba

Mé služby pro vás