Ma Diva Lavanya

Lavanya ve své praxi spojila to nejlepší ze základních směrů východní filozofie jimiž jsou ženské tao a tantrické učení, k tomu přidala své odborné znalosti z oboru ženská sestra/porodní asistentka a vytvořila tak unikátní program pro ženy v oblasti ženského zdraví, komunikace a práce s tělem, rozšiřování intuitivních schopností, ženské sexuality a duchovního rozvoje. Předává jen to, co sama ve svém životě běžně využívá. 

Pracuje především se ženami a páry. Orientuje se na vztah ženy sama k sobě, na partnerské vztahy i vztahy s druhými lidmi. Kvalitní vztahy jsou pro ni důležitým ukazatelem životního štěstí, zdraví, hojnosti a naplnění.

 

Poznala jsem, že moje tělo je zcela jedinečné a zároveň pochopila, že to platí pro každou z nás.  

K tvorbě programů pro ženy mě dovedla má vlastní osobní cesta, touha po lásce, pochopení a uplatnění se v životě a přesto nemuset bojovat o své místo v partnerství, v práci ani v rodině.

Uvědomila jsem si, že klíčem ke všem požadovaným změnám jsem já sama. Poznala jsem, že moje tělo je zcela unikátní a zároveň pochopila, že to platí pro každou z nás.  Začala jsem ho poslouchat, učit se z jeho signálů a později se s ním naučila i řízeně komunikovat. Je to nejen velká zábava, ale mnohdy jsem sama velice překvapená, co mi sděluje. Je to pro mě jedinečná cesta, jak se mohu kdykoliv, když chci nebo potřebuji, spojit se svým podvědomím, s tím, co není běžně patrné, ale mocně ovlivňuje moje zdraví, pocity a chování.

Se svým manželem se také věnujeme poznávání mužského a ženského principu ve vztazích a prohlubování intimity v partnerství za pomoci učení párové tantry, které nejen dál předáváme, ale také sami praktikujeme ve svém soukromém životě.  

Dnes jsem dcerou, manželkou, matkou, tchyní i šťastnou babičkou.

V současné době jsem také patronkou v projektu ipatronka.cz, kde provázím dívku vyrůstající v dětském domově na její cestě k samostatnosti a přechodu z domova do reálného každodenního dospělého života.

Uvolni se do lásky

a ovládni magii vztahů

Odborné vzdělání a certifikace

Diplomovaná ženská sestra/porodní asistentka

Víceleté výcviky a získané certifikace

Tantra pro ženy i pro páry, Tantrická mapa – čakrové učení, Ženské výcviky, NLP, Koučink, Rodinné konstelace a pohyby duše

Soul mate tantra training – 4 letý párový výcvik se světoznámou tantrickou učitelkou, mystičkou a přímou žačkou Osha Ma Ananda Saritou

Empowered Woman – 2letý ženský výcvik s Ma Ananda Saritou

Osho Energie Counseling Training – 3 letý výcvik pro individuální práci s čakrovým systémem – Ma Prem Sugandho, žijící v Izraeli, přímá žačka mistra Osha

Energie reading – 2letý výcvik – čtení energetického systému (čaker) –  Ma Prem Sugandho

Cyklus seminářů zaměřených na jednotlivé čakry – 3 roky – Ma Prem Sugandho

Grál posvátného ženství – roční cyklus – Karaimi

Hypnosystemic Coaching – 1 rok – základem NLP dle Miltona Eriksona – Bhagat Zeilhofer

Rodinné konstelace a pohyby duše –  2 roky – Bhagat Zeilhofer

V současné době absolvuji roční lektorský výcvik “Empowered women” pod vedením Ma Ananda Sarity (2018 – 2019)

 

Další absolvované výcviky a semináře

Nové kódy partnerství – Karaimi a Michael Rice

Cyklus seminářů Esence – Bhagat Zeilhofer

Umění zemřít –  Bhagat Zeilhofer

Bardo – mezi životem a smrtí – Ma Prem Sugandho

Primární terapie – Ma Prem Sugandho

Transformace traumatu – Bhagat Zeilhofer

Love making – (víkend pro páry) – John Hawken

Regresní a hlubinná terapie – Kateřina Pokorná

Tanec 5ti rytmů a Open floor – již 10 let – Raduca, Saryo van Lakerverd, Mati a další

a jiné…..

Zpětná vazba

Mé služby pro vás