Ochrana osobních údajů

Domů / Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

V souladu s čl. 13 GDPR bych vás ráda informovala o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech s tím souvisejících.

Ochrana osobních údajů

V případě, že jste mým zákazníkem, brouzdáte na mém webu, či jste odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.).

Správce osobních údajů:

​Jana Lavanya Volešáková, Spojovací, č. ev. 99, 251 64 Struhařov, IČ: 64588009; email: lavanya@alchymiesrdce.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, plnění smlouvy nebo zákonného právního titulu.

Nezpracovávám citlivé, resp. „zvláštní“ osobní údaje tj. osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o vašem zdravotním stavu, těhotenství, sexuálním životě apod.  Pokud mi informace tohoto charakteru sdělíte (typicky při semináři či konzultaci), prohlašuji, že si o nich nevedu žádné záznamy (písemné ani jiné) a tudíž s nimi nijak dál nenakládám.

Výjimkou k tomuto pravidlu je pouze individuální celostní čakrová terapie, kde si v jejím průběhu vedu poznámky, které mohou zvláštní osobní údaje obsahovat. Na prvním sezení mi udělujete výslovný souhlas s jejich zpracováním. Na základě těchto poznámek vám po skončení terapie vypracuji závěrečnou zprávu, tu vám předám, a poté své poznámky i tuto zprávu ve všech formách bez prodlení likviduji. V případě přerušení terapie likviduji veškeré materiály po 3 týdnech od poslední návštěvy klienta.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme

A. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý náš produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rok narození, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb. Poskytování osobních údajů je v tomto smyslu smluvním a zákonným požadavkem.

Vaše údaje, jakožto zákazníka, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a uchovávat pět let od poslední objednávky.

B. Pro marketingové účely

a) Vaše osobní údaje (jméno, email či FB kontakt), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení a novinek souvisejících s naší prací. Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, související s naším oborem, rádi vám jeho práci doporučíme.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti osobního rozvoje, sexuality, vztahů, ženství a mužství zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám tyto newslettery jen na základě vašeho souhlasu (elektronického či písemného), po dobu 5 let od jeho udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.Vaše údaje nebudeme předávat jiným osobám či společnostem.

b) Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých živých akcích – školeních, seminářích, apod. pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Tyto dále používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o odsouhlasenou referenci. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce.

C. Cookies

V současnosti nezpracováváme žádná data pomocí cookies.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře tak, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

​Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme, zpřístupňujeme výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Tito jsou vázaní mlčenlivostí o osobních údajích a tato mlčenlivost trvá i po skončení vztahu se správcem.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.