Alchymie srdce

Alchymie …

 

… je naukou mezi snem a skutečností, magií na hranici s vědou. Je to hledání moudrosti jako cesty k sebezdokonalení.

Srdce …

… je místem uznání všech protikladů,  vše proměňuje, propojuje, je pravým mistrem transformace. Vytváří nový pohled a kvalitu prožitku.

Nelze si představit den bez noci, muže bez ženy, klid bez bouře. Vše je ve vzájemném vztahu, doplňuje se, prolíná a mění.

Uvnitř každého z nás se skrývá celý svět. Máme nekonečné možnosti čerpat novou energii ze sebe sama.

Jak Ti Proces životní integrace LIP může pomoct

Ve svých intimních vztazích budeš zažívat lásku, vášeň, naplnění a porozumění

Budeš  přitažlivější a staneš se inspirací pro ostatní

Pozveš harmonii do všech oblastí svého života

Posílíš či nalezneš schopnost navazování kvalitních vztahů

Otevřeš se více své jedinečnosti, svému plnému potenciálu a své opravdové síle

Naučíš se prožívat štěstí v přítomnosti

Poznáš umění žít život podle vlastních pravidel

Objevíš či prohloubíš své vnitřní spojení – schopnost být sám/sama sebou

Naučíš si vědomě tvořit svou budoucnost